True
Free Shipping on above $50

 
Bảng Quảng cáo DAVITA tại vị trí đầu vào Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Tỉnh BR-VT

Ngày 02/01/2024 Công ty DAVITA đưa bảng hiệu quảng cáo ở vị trí số 01 cổng chào Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đi vào hoạt động 

Thiết kế của Bảng hiệu DAVITA - hợp đồng trong 3 năm từ ngày 20/11/2023


trong Tin tức
 
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2024 IS COMING

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.