True
Free Shipping on above $50

 
Tổng kết khen thưởng & Liên hoan cuối năm


Tổng kết, khen thưởng

Năm 2021 trôi qua đầy những biến động khó lường, tuy nhiên với sự gắn kết đồng lòng giúp tập thể DAVITA vẫn không ngừng phát triển vững mạnh với sự đóng góp của những nhân viên xuất sắc sau đây: 

NGUYỄN THỊ THU THẢO (Best Sales of the Year 2021)
NGÔ TẤN LỘC, LƯƠNG CÔNG HIẾU (Best Contributors of the Year 2021)
Liên hoan

Làm ra làm, mà chơi thì ra chơi
trong Tin tức
 
Pressure test Norma Pipe Coupling- PTSC PPS
On 09-August-2018, representative of Norma (Germany) who from Singapore and Thailand worked with Davita company, had a training course on using of Pipe Coupling and do pressure test for 4inch coupling at PTSC PPS workshop inside of PTSC Supply Base area

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.